Má-li snaha kuchařčina dobrým zdařením následujících, velkou trpělivost vyžadujících jídel býti poněkud odměněna, musí tři hlavni věci přísně na zřeteli míti: předně, aby si zaopatřila nejlepší druh vyzího měchýře, totiž takový, který bělostí a průhledností vyniká; za druhé, aby vyzí měchýř náležitě učistila a zvařila, a za třetí, aby hotový rosol dobře z formy na mísu vyklopila, což takto se děje: Když je čas nésti rosol na stůl, omočí se forma se ztuhlým rosolem v horké vodě, spěšně se otře, položí se na ni plochá mísa, s touto se forma obrátí, načež se forma zvolna a opatrně zdvihá; kdyby rosol ještě při formě držel, tedy se musí ohřát nějaký šat a forma ním všude natírat, také se musí lehkým zatřesením formy odpadnutí rosolu napomáhat. Tímto způsobem se všecky rosoly z forem vyndávají. Kdyby se ale začátečnice v kuchaření této nesnadné práci chtěla vyhnouti, tedy může každý rosol místo do formy nalejt do pěkné buď skleněné nebo porcelánové mísy, a když rosol ztuhne, s touto mísou jej na stůl postavit.

1. Čistění vyzího měchýře (Hausenblase).

Pěkný průhledný vyzí měchýř se nejprve ve vodě oplákne, pak se rozklepe, nastřihá aneb na drobno rozškube, naleje se na něj voda (vždy na jeden lot půl žejdlíka) a nechá se přes noc močit; druhý den se postaví na plotnu a při pilném míchání, aby na dno nepřilehl, a opěnování nechá se na polovičku vyvařit, pak se procedí skrze čistý klůcek, a jest připraven k potřebě.

2. Čistění želatýnu.

Chceš-li místo vyzího měchýře upotřebit želatýnu, tedy ho musíš vzíti vždy o polovičku více než vyzího měchýře. Čistění děje se na tentýž způsob; den před potřebou se želatýn do vody namočí, druhý den se s připojeným ušlehaným bílkem na polovičku zvaří a pak se procedí.

K rosolu čokoládovému, kávovému, vanilkovému, jahodovému a rýžovému může se použit želatýnu; aby se ho však použilo k průhledným rosolům, k tomu neradím, poněvadž přece není tak čisté chuti jako vyzí měchýř; tento jest ovšem mnohem dražší, zato ale po daření rosolu jistější.

3. Čistění cukru.

Náležitě vyčištěný cukr přispěje mnoho k podaření rosolu a rozličných jiných věcí; protož uznala jsem za dobré, udati zde způsob, jak se čistí. Vezmi půl bílku a čtvrt žejdlíka vody, a hodně to šlehej, jako když se dělá sníh, až se to hezky zpění, potom k tomu přilej ještě půl žejdlíka vody, dej do toho libru tlučeného cukru, který jest nejlepší od špičky, a postav ho na plotnu; nežli se však začne vařit, musí se pořád míchat, a když se začne vařit, musí se kuthánek postavit na plotnu nebo na uhlí tak, aby se cukr jen od jedné strany vařil, aby se totiž vyvařená pěna lehčeji sbírat mohla, která se ale teprva ku konci sebere, dříve se jen ustavičně od té strany, odkud se cukr vaří, ku chladnější straně shrnuje. Když se cukr něco přes 5 minut vařil, vlej do něho asi dvě lžíce studené vody, což k čistění mocně přispěje, a když se pak opět asi 10 minut vaří, dej do něho plnou lžíci čisté citronové šťávy, kterouž se cukr vyčistí i také zbělí, načež ho nech s tou šťávou zase asi 10 minut vařit; potom seber opatrně všecku pěnu, namoč čistý servít do studené vody, vlej cukr do něho, proceď ho do čisté buď porcelánové nebo skleněné nádoby a schovej ho k potřebě. – Kdyby se stalo, že by cukr po prvních dvou lžících vody nebyl ještě dost čistý, tedy dříve, než do něho dáš citronovou šťávu, přilévej ještě asi dvakrát po lžíci studené vody; chraň se však ještě více bílku připojit. – Chceš-li, aby cukr měl obzvláštní chuť, tedy jej vařící nalej buď na citronový nebo na pomerančový květ a nech ho chvíli dobře přikrytý stát, pak ho teprva proceď a k potřebě uschovej.

4. Rosol citronový.

Rozklepej a rozškubej půl třetího lotu vyzího měchýře, nalej na něj půl druhého žejdlíka vody a nech ho přes noc močit; druhý den ho dle předpisu v čís. 1. zvař a učisti. Mezitím oloupej tenounce kůru se šesti citronů, aby však ani dost málo bílého na ní nezůstalo, dej ji do hrnečku, nalej na ní 18 lžic čisté vody a přikrej ji. Když je vyzí měchýř na polovičku vyvařen, přidej k němu dvacet lotů nejpěknějšího cukru, půl žejdlíka vody a nech to pospolu ještě vařit; každých pět minut však přilej k tomu lžíci studené vody, aby se var přetrhl a cukr takto déle vařiti se mohl. Když je tekutina jako sklo čistá a na půl druhého žejdlíka vyvařena, tedy ji odstav, seber s ní všechnu pěnu, jenž se byla utvořila, a nech to prochladnout. Mezitím vytlač šťávu z osmi citronů, proceď ji skrze ubrousek, aby v ní žádný tuk nezůstal, přidej ji i s tou silně páchnoucí vodou z citronové kůry, která nejméně čtyry hodiny močiti se musí, k té vychladlé tekutině, promíchej to stříbrnou lžicí a proceď to skrze ubrousek ke čtyřem nohám obrácené stolice přivázaný, pak to vlej do formy a nech to ve studeném místě ztuhnout. Když chceš rosol dáti na stůl, vyklop ho na mísu, jak v úvodu dosti zřejmě udáno jest.

5. Rosol pomerančový.

Skrájej tenounce kůru se čtyr pěkných pomerančů, přidej k ní několik chmýrek šafránu, aby se rosol poněkud tmavější barvou od předešlého lišil, a nech ji přes noc ve tři čtvrtě žejdlíku vody močit. Uvař a učisti dle udání v čís. 3. půl libry cukru, přidej k němu žejdlík dobrého rakouského vína a půl třetího lotu dle předpisu vymočeného a zvařeného vyzího měchýře, nech to ještě asi dvě minuty povařit a odstav to. Když to vychladne, přidej k tomu šťávu z těch čtyr pomerančů jakož i vodu, v nížto kůra se močila, promíchej to stříbrnou lžicí, proceď to na předešlý způsob, vlej to do formy a nech to ve studeném místě ztuhnout; pak rosol vyklop a okrášli ho zeleným listím.

6. Jiný pomerančový rosol.

Seřízni vršky s osmi pěkných pomerančů a ze vnitř všecko vyber, dej však pozor, aby se kůra neporušila, načež vydlabané pomeranče vlož do studené vody. Ostrouhej na půl libře cukru kůru s jednoho pomeranče a s jednoho citronu, vymačkej šťávu z toho vydlabaného z pomerančů a přilej k tomu žejdlík rakouského vína; den předtím nech v žejdlíku vodě rozmočit lot vyzího měchýře, dej ho k tomu a nech to buď v mosazném kastrolu nebo v čistě vyklejtované hliněné nádobce trochu povařit, pak to proceď skrze servít přivázaný ke čtyřem nohám obrácené stolice. Do jiné nádobky vlej opět v žejdlíku vodě rozmočený červený tarnisol a zase lot v žejdlíku vodě rozmočeného vyzího měchýře, nech to povařit a pak to proceď jako to první. Nyní urovnej na mísu ty vydlabané pomeranče, které musejí dříve vysáknout, nalej do každého trochu toho pomerančového rosolu a nech ho ustydnout, na to nalej trochu toho červeného vychladlého rosolu, nech ho zase ustydnout, pak do toho nastrkej mandlí do věnečka, nalej na to zase trochu toho žlutého rosolu, a když vystydne, doplň to červeným rosolem a nech to u ledu hodně ztuhnout. Když to chceš dáti na stůl, rozkroj každý pomeranč na půlky, a bylo-li by více hostů, třebas na čtvrtky, a pěkně je na mísu mezi zelené listí vyrovnej; je to krásně proužkované.

7. Rosol z vína.

Vlej do kamenného hrnku G žejdlíků dobrého rakouského vína a žejdlík vody, dej k tomu zetřech citronů šťávu a s jednoho citronu kůru, 10 celých hřebíčků, 10 pepřů, jeden kousek zázvoru, 20 chmejřiček šafránu, libru cukru, a nech to skoro na polovičku vyvařit; potom k tomu přidej tři loty den předtím namočeného vyzího měchýře, nech to ještě hezky povařit a pak to proceď jako každý jiný rosol skrze servít ke čtyřem nohám obrácené stolice přivázaný; nyní to rozděl na tři díly, jeden díl vlej do pěkné skleněné mísy a nech ho ustydnout, pak ho dobře prostrkej krájenými mandlemi a pistáciemi, na to nalej druhý díl rosolu a nech ho zase stydnout, načež ho opět prostrkej mandlemi; posléz na to vlej třetí díl rosolu, a když ustydne, udělej okolo pěkný věnec z mandlí a pistácií, totiž: z mandlí lilie, listí z pistácií, a do prostřed udělej květ z citronové nakrájené kůry. To vše zanechává se přičinlivosti a dobrému vkusu kuchařky, jak to chce okrášlit.

8. Rosol fialkový.

Z jara otrhej čtyry hrstě fialkových lístků, nalej na ně dva žejdlíky vody a nech je přes noc močit; druhý den zvař a učisti dle předpisu v čís. 3. libru cukru, přidej k němu šťávu ze dvou citronů a tři loty přes noc rozmočeného vyzího měchýře, a nech to spolu ještě povařit; pak to odstav, vlej k tomu tu fialkovou rozmočeními a nech to chvilku stát, abyse barva z lístků ostatnímu hodně sdělila, načež to skrze sejtko proceď; pak uvaž servít ke čtyřem nohám obrácené stolice, proceď to ještě jednou skrze něj do pěkné skleněné, na rosoly zřízené formy a postav to do studena. Tento rosol poskytuje velmi pěkný pohled.

9. Rosol višňový.

Rozmačkej čtyry žejdlíky pěkných zralých višní, dej je do hrnku, nalej na ně dva žejdlíky červeného vína, přidej k tomu několik hřebíčků, kus skořice, a nech to zvařit; pak to proceď do jiného hrnku (nesmíš však již višně promačkávat, aby se rosol nezkalil), přidej k tomu půl libry nejpěknějšího, dle čís. 3. učistěného cukru, z jednoho citronu šťávu i kůru, půl třetího lotu učistěného vyzího měchýře, z jednoho bílku ušlehaný sníh, a nech to ještě několik minut povařit; potom přivaž ubrousek ke čtyřem nohám obrácené stolice, vlej rosol do něho a nech ho do čisté nádoby proběhnout, načež ho nalej do formy nebo do skleněné mísy a nech ho ve sklepě nebo v jiném studeném místě ztuhnout.

10. Rosol jahodový.

Do dvou žejdlíků vína vytlač šťávu ze dvou citronů, přidej k tomu s jednoho citronu skrájenou kůru, kousek skořice, dvacet lotů cukru, a nech to vařit. Mezitím rozmačkej tři žejdlíky pěkných lesních jahod a protlač šťávu skrze sejtko nebo řídký ubrousek do nějaké nádoby, přidej k ní půl třetího lotu učistěného vyzího měchýře nebo půl čtvrta lotu dle předpisu v čís. 2. učistěného želatýnu a kávovou lžičku alkermesové šťávy, aby to bylo červenější, dej to všecko k tomu vařícímu vínu a nech ještě jen jeden var přes to přejít;potom to proceď, vlej to do formy a nech to ustydnout; načež rosol vyklop na mísu, jak v úvodu udáno jest,

11. Rosol malinový.

Několik žejdlíků pěkných zralých malin dej do čistého hrnku, postav je do nějaké velké nádoby vařící vodou naplněné, přikrej je a nech je vařit; pak čistou šťávu slej a odměř ji žejdlík k rosolu potřebný. Ostatní příprava je zcela stejná s rosolem jahodovým v předešlém čísle, jenom že se alkermesová šťáva vynechá.

12. Rosol rybízový.

Upraví se na tentýž způsob, jenom že se musí na žejdlík šťávy čtyry loty cukru přidat a citronová šťáva vynechat, poněvadž rybíz již sám v sobě mnoho ostrosti chová.

13. Rosol z kávy (Kaffee).

Nech na rendlíku zvařit 4 žejdlíky dobré sladké smetany, upraž 6 lotů kávy, otři ji zčerstva čistým šatem a dej ji tak neumletou do té smetany, přikrej to a nech to chvilku stát, potom k tomu přidej půl třetího lotu dle předpisu v čís. 1. rozmočeného a zvařeného vyzího měchýře, kousek rozkrájené vanilie, 8 lotů cukru, a nech to asi čtvrt hodiny vařit; pak to proceď skrze husté žíněné sejtko, dej to ještě jednou na tentýž rendlík vařit, rozmíchej v hrnečku 3 žloutky s trochou studené vařené smetany, a když se rosol zase klokotem vaří, tedy ho tím zakloktej. Nyní to ale již nenech vařit, nýbrž proceď to skrze servít ke čtyřem nohám obrácené stolice uvázaný, a když to prochladne, vlej to do formy a nech to ustydnout; pak rosol vyklop na svrchu popsaný způsob, okrášli ho vanilovými hubinkami a dones ho na stůl.

14. Rosol z vanilie.

Rozkrájej půl druhého lotu vyzího měchýře a nech ho přes noc v půl žejdlíku vody močit; nech vařit 4 žejdlíky smetany, dej do ní ten rozmočený vyzí měchýř, přidej k tomu hodný kus vanilie a nech to asi čtvrt hodinky vařit, pak z toho polovičku odlej a proceď skrze servít, do druhé polovičky dej kousek červeného tarnisolu a nech to ještě chvíli povařit a pak to též proceď. Máš-li formu jako hvězdu, tedy můžeš dělati vždy jeden pramen červený a jeden bílý. Když jsou totiž tekutiny prochladlé, nalej do formy ten bílý díl a nech ho ztuhnout, pak nalej červený díl, nech ho zase ztuhnout, a tak pokračuj, až je forma plná; potom to nech ve chladném místě hodně ustydnout. Když rosol vyklopíš, okrášli ho jak nejlépe rozumíš a chceš. Je pěkný a chutný. Také se může nechat pouze bílý.

15. Rosol z čokolády.

Na 4 žejdlíky sladké smetany vezmi 4 nebo 5, a jsou-li malé, i 8 tabulek čokolády, lot v půl žejdlíku vody přes noc rozmočeného vyzího měchýře, a nech vše dohromady dobře zvařit, přidej k tomu čtvrt libry dle předpisu v čís. 3. učistěného cukru, kousek vanilie, a nech to ještě chvilku vařit, pak rozmíchej s trochou sladké vařené studené smetany 3 nebo 4 žloutky, a když je čokoláda v nejlepším varu, tedy ji tím zakloktej, načež to skrze sejtko proceď, vlej to do formy a nech to ustydnout; potom rosol vyklop, okrášli ho vanilovými hubinkami a dej ho na stůl.

16. Bílý mandlový rosol.

Nech jak obyčejně půl třetího lotu vyzího měchýře v půl druhém žejdlíku vody přes noc močit. Opař a oloupej tři čtvrtě libry sladkých a lot hořkých mandlí, hod je do studené vody, aby zbělely, pak je co mouka jemně utluč, a mezi tlučením přilévej vždy krapýtek vody, aby nezolejovatěly; potom je dej do hrnku, nalej na ně dva žejdlíky čisté studničné vody, novou vařečkou je hodně utři a protlač je skrze čistý ubrousek, pak tu procezeninu zase vlej na mandle, opět je zamíchej a proceď, a tak to opakuj ještě jednou, aby se všechna chuť z mandlí vydobila. Potom zvař a učisti dle předpisu v čís. 3. půl libry cukru s půl žejdlíkem vody, přidej k němu ten rozmočený vyzí měchýř, nech to pospolu zvařit, a seber všechnu pěnu, která se byla utvořila, načež do toho vmíchej to mandlové mléko. Kdyby tato tekutina neobnášela nejméně tři žejdlíky, tedy přidej vařící smetany tolik, abys tuto míru doplnila. Nyní to proceď skrze ubrousek, vlej to do formy, mandlovým olejem vytřené, a nech to ustydnout; pak to na často již zmíněný způsob vyklop.

17. Míchaný rosol.

Rozkrájej 3 loty vyzího měchýře, nalej na něj žejdlík měkké vody a nech ho přes noc rozmočit; druhý den ho postav k ohni, hodně ním zamíchej a nech ho asi na deset lžic vyvařit; potom nech vařit 5 nebo 6 žejdlíků dobré sladké smetany, dej do ní ten vyzí měchýř, přidej k tomu 12 lotů cukru a nech to ještě trochu povařit; pak to proceď a rozděl na 4 díly, do jednoho dej buď kus červeného tarnisolu, nebo lžíci alkermesové šťávy, do druhého tabulku strouhané čokolády, do třetího kvintlík vanilie a do čtvrtého s půl citronu kůru a trochu ve vodě rozmočeného šafránu, kterého však smí býti jen několik kapek, sice by se tím rosol stal odporným; načež nech každý díl zvlášť ještě chvilenku povařit a každý mimo červeného jedním žloutkem zakloktej. Dáš-li do červeného alkermesovou šťávu, nesmíš to již vařit, pakli tarnisol, musíš. Potom se každá částka zvlášť procedí a nechá se trochu vychladnout, pak se forma namočí ve studené vodě a naleje se do ní rosol dle toho, jaká jest forma; je-li jako hvězda, tedy se do ní nejprv prozřetelně naleje jedna barva, buď černá nebo růžová, a nechá se spěšně na ledu sednout; pak se na to naleje bílá s vanilií a opět se nechá vystydnout, potom se naleje žlutá a posléz která zbyla. Vždy musí býti jedna barva ouplně sedlá, nežli se nalévá druhá, která sice též musí býti studená, nikoli však sedlá. Barvy se mohou všelijak míchat, a tím se může rosol státibuď proužkovaný nebo mramorový, což se zanechává vtipu kuchařčinu, jak to míchat a ouhledně připravit chce. Také se může barvit zeleně špenátovým tvarohem (viz str. 410, čís. 7.), nebo modře fialkovou šťávou. Pak to nech sednout, a když to chceš dáti na stůl, vyklop to na plochou mísu, jak v úvodu k rosolům udáno jest.

18. Rosol řeřichový.

Na 2žejdlíky dobrého rakouského vína ostrouhej kůru ze čtyr citronů a dvou pomerančů na půl libře cukru, dej k tomu lot rozmočeného vyzího měchýře a nech to zvařit. Utluč řeřichu, vymačkej šťávu skrze čistý šat, a dej jí k tézvařenině tolik, aby byla hezky zelená, pak přidej k tomu také šťávu z těch citronů a pomerančů, proceď to na čistou mísu a dej to k ledu ustydnout. Tento rosol dá se na stůl tak s mísou, a okrášlí se citronovou kůrou buď na hvězdičky nebo něco podobného nakrájenou, anebo řeřichovým kvítím.

19. Rosol všelikých barev.

Do dvou žejdlíků dobrého vína a dvou žejdlíků vody dej libru cukru a s jednoho citronu kůru, a nech to chvíli povařit. Den předtím nech v žejdlíku vodě močit půl třetího lotu vyzího měchýře anebo čtyry loty želatýnu, přilej k tomu ještě trochu vody a nech to povařit, pak to vlej k tomu vínu a nech to dohromady chvilku povařit, načež to skrze servít proceď a rozděl to na tři nebo čtyry díly; jeden díl nech tak jak jest, do druhého dej drobnince rozkrájenou pomerančovou kůru a do třetího červený tarnisol. Také se to může modře a zeleně barvit, totiž modře šťávou fialkovou a zeleně šťávou špenátovou. Potom vlej ty rozličné barvy do malinkých formiček, nech to stydnout, a když se to má vyklopit, omočí se formičky v horké vodě a spěšně se vyklopí. Pak to urovnej pěkně do věnečka: jeden věneček bílý, jeden žlutý, jeden červený – až jest všecko.

20. Rosol punšový.

Oloupej tence kůru se dvou citronů a se dvou pomerančů, nalej na ni tři čtvrtě žejdlíka vody a nech ji asi šest hodin močit. Mezitím nalej na tři čtvrtě libry cukru půl žejdlíka vody a vař ho dle čís. 3.; když je čistý, přidej k němu tři loty učistěného vyzího měchýře, nebo půl páta lotu želatýnu, a nech to ještě trochu zvařit, načež k tomu přilej půl žejdlíka dobrého rumu, jakož i tu vodu, v nížto kůra se močila, a šťávu z těch citronů a pomerančů, dobře to promíchej a proceď to skrze ubrousek, pak to vlej do formy nebo do pěkné mísy a nech to ustydnout. Když rosol vyklopíš, okrášli ho citronovým listím. – Dáš-li místo rumu asi tři čtvrtě žejdlíka maraskýnu, tedy máš rosol maraskýnový; pomeranče a citrony musíš ale docela vynechat.

21. Rosol ananasový.

Oloupej tence ananas, nakrájej ho na tenké kotoučky, vlož ho do dvanácti lotů se žejdlíkem vody zvařeného a učistěného cukru, a nech ho pět minut povařit, pak ho odstav a přikrej. Mezitím nech zvařit za častého míchání a pěny sbírání dva loty se žejdlíkem vody den předtím namočeného vyzího měchýře, přidej k němu čtvrt libry cukru a ze dvou citronů šťávu (chraň se však vždycky, aby do ničeho jádra nepřišly), slej k tomu šťávu s ananasu, promíchej to náležitě a proceď to skrze ubrousek do nějaké nádoby; pak toho nalej do formy na dva prsty vysoko a nech to ztuhnout, načež vlož na to do prostřed ty ananasové lístky, ale tak, aby mezi nimi a krajem formy malá mezera zůstala, potom doplň formu ostatní studenou tekutinou a nech to docela ustydnout. Když to chceš dáti na stůl, omoč formu v horké vodě, otři ji a rosol vyklop opatrně na mísu.

22. Višně v rosolu.

Otrhej šťopky od pěkných zralých višní, umej je v čisté vodě a nech je na suchém šatu osáknout. Na libru višní nech v půl žejdlíku vody vařit půl libry cukru, a když se počne pěnit, dej do něho ty višně a nech je trochu povařit; načež je dirkovanou lžicí vyber na misku, do té šťávy přilej půl žejdlíka rybízové šťávy a nech to trochu zvařit, až to zhoustne, pak to nech trochu vychladnout; potom to vlej na višně a posyp to cukrem a citronovou kůrou.

23. Meruňky v rosolu.

Vezmi meruňky, které jsou sice zralé ale ještě hezky přitvrdlé, rozřízni je v půli, oloupej je, pecky vyndej, meruňky dej na čistý kuthánek nebo na mosazný kotlíček, nalej na ně trochu vína, dej k nim citronové kůry a nech je v tom chvilku povařit; pak je vyndej a narovnej je pěkně na mísu, šťávu ale nech ještě chvilenku povařit, potom ji vlej na meruňky a nech to vystydnout.

24. Míšeňská jablka v rosolu.

Oloupej pěkné míšeňské jablka a vhod je do studené vody, aby nezčernaly; na 12 jablek dej do čisté nádoby žejdlík vína, žejdlík vody, s jednoho citronu kůru, kousek celé skořice a čtvrt libry cukru, a když se to vaří, vlož do toho ty jablka; když jsou na jedné straně trochu uvařené, obrať je na druhou stranu, dej ale pozor, aby se šťopka neutrhla; přikrýt se nesmějí, sice by se rozpadly; pak je vyndej, urovnej na mísu, a okolo každého jablka udělej pěkný věneček z pistácií a mandlí na dlouho rozkrájených; do šťávy však dej ještě aspoň 4 loty cukru, z jednoho citronu šťávu, a nech ji ještě hezky povařit, pak ji vlej na jablíčka a nech to vystydnout.

25. Studené šodó s rumem.

Do šestižejdlíkového hrnku vraz 18 žloutků, dej k nim 12 lotů tlučeného cukru, s půl citronu drobně rozkrájenou kůru, dobře to rozmíchej a nalej na to žejdlík dobrého rakouského vína; pak postav hrnek do uhlí a dělej šodó, až hodně nabude a zhoustne; potom ho dej na mísu, jaká obyčejně bývá na rosol, a nech ho vystydnout; načež do něj držadlem velké nové vařečky pěkně dokola i v prostředku napíchej direk a do každé nalej lžíci rumu. Okolo můžeš udělat věnec z cukrovaných pomerančových koláčků, nebo z ořechů zavařených v cukru atd.

Rosoly se smetanovou pěnou.

26. Smetanová pěna.

Sladkou, hodně hustou smetanu postav na několik hodin před potřebou do studeného místa, pak ji buď drátovou metlou anebo kloktačkou tak dlouho kloktej, až se zpění, načež pěnu diravou lžicí sbírej a dávej ji na sejto, podstavené mísou, do které nedopěněná smetana kape; tuto pak opět přidej ke druhé smetaně a kloktej stále, až je všechna smetana zpěněna.

27. Vanilový rosol se smetanovou pěnou.

Do žejdlíka smetany vraz deset žloutků, dej k tomu čtvrt libry s kusem vanilky tlučeného cukru, a kloktej tím stále na ohni, až to zhoustne, načež to postav i s hrnkem do studené vody, proceď k tomu půl druhého lotu v žejdlíku vody přes noc máčeného a pak na šest lžic vyvařeného vyzího měchýře, a kloktej tím opět, až to vystydne. Potom udělej ze žejdlíku husté smetany pěnu dle předešlého čísla, přimíchej ji zvolna k té sedlině, vlej to do pěkné mísy, s kterou to přijde na stůl, a nech to ve studeném místě ztuhnout.

28. Kávový rosol se smetanovou pěnou.

Rozkloktej v hrnečku šest žloutků se čtvrt žejdlíkem studené smetany; nech zvařit čtvrt žejdlíka jiné smetany a skloktej ji s tou žloutkami umíchanou, přidej k tomu mezi ustavičným mícháním dvanáct lotů s kouskem vanilie na prášek utlučeného cukru, dva koflíčky silné, ze čtyr lotů uvařené černé kávy, lot v půl žejdlíku vody rozmočeného a na čtyry lžíce vyvařeného, procezeného vyzího měchýře, nebo půl druhého lotu též tak zvařeného želatýnu, a když to je docela studené, přimíchej k tomu zvolna ze dvou žejdlíků husté sladké smetany tuhou, dle čís. 26. upravenou pěnu, pak to vlej do mísy, s kterou to přijde na stůl, a postav to na tři nebo čtyry hodiny k ledu, v kterémž čase to dostatečně zrosoluje.

29. Rejžový rosol se smetanovou pěnou.

Vyper čtvrt libry pěkné přebrané rejže nejprve ve studené, pak dvakrát ve vařící vodě, a uvař ji ve vodě do měkká sice, ale aby zůstala zrnka celá, načež do ní proceď z jednoho pomeranče a jednoho citronu šťávu, přidej k ní čtvrt libry tlučeného cukru, na němž jsi dříve byla ostrouhala kůru s jednoho citronu a s jednoho pomeranče, a nech to ještě hodně zhoustnout, pak to vyndej na mísu, přidej k tomu dva loty rozpuštěného a na šest lžic zvařeného, vyčištěného želatýnu, promíchej to a nech to prochladnout. Mezitím si udělej ze dvou žejdlíků husté smetany pěnu, pak ji zvolna přimíchej k té studené rejži, dej to do formy, mandlovým olejem vytřené, a nech to ve chladném místě ztuhnout.

30. Čokoládový rosol se smetanovou pěnou.

Ustrouhej šest tabulek dobré čokolády, dej ji do dvou žejdlíků smetany, přidej k tomu šest lotů cukru a nech to vařit. V jiném hrnku rozmíchej deset žloutků se čtvrt žejdlíkem studené smetany, nalej na to tu zvařenou čokoládu a kloktej tím stále nad mírným ohněm, až to zhoustne; načež k tomu přidej tři loty učistěného přecezeného želatýnu, postav to do studené vody a míchej tím stále, až to docela vystydne; potom k tomu přimíchejze dvou žejdlíků husté smetany dle čís. 26. udělanou pěnu, vlej to do formy, mandlovým olejem vytřené, a nech to ve studeném místě ztuhnout. Když to chceš dáti na stůl, vyklop to na mísu týmž způsobem, jak v úvodu k rosolům udáno jest.

31. Rosol z lískových oříšků se smetanovou pěnou.

Roztluč tři čtvrtě libry lískových oříšků, jádra hod na chvilku do horké vody a oloupej je, načež je utluč s trochou mléka a utři je v pánvi na kasičku, tuto pak zamíchej do dvou žejdlíků vařící smetany, přikrej to a nech vystydnout. Potom umíchej v čistém hrnku devět žloutků se čtrnácti loty tlučeného cukru, proceď a skrze čisté plátno protlač hodně k tomu to mléko z oříšků, a kloktej tím stále nad ohněm, až se to začne zvedat, pak to postav do studené vody, přimíchej k tomu dva loty učistěného a na osm lžic zvařeného vyzího měchýře, a míchej tím, až to vystydne, načež k tomu přimíchej ze dvou žejdlíků husté smetany dle čís. 26. udělanou pěnu, vlej to do formy, mandlovým olejem vytřené, a nech to ve studeném místě ztuhnout.

32. Maraskýnový rosol se smetanovou pěnou.

V čistém, asi třížejdlíkovém hrnku rozkloktej deset žloutků, žejdlík smetany a čtrnáct lotů cukru, postav to k ohni a kloktej tím stále, až se to počne zvedat a zhoustne to; potom k tomu proceď půl třetího lotu rozmočeného a na půl žejdlíka zvařeného vyzího měchýře, přilej do toho vinní skleničku maraskýnu, a míchej tím, až to zcela vystydne; načež k tomu zpovolna přimíchej ze dvou žejdlíků husté smetany udělanou pěnu, vlej to do formy, mandlovým olejem vytřené, a nech to ve studeném místě ztuhnout; pak to opatrně vyklop na mísu.

33. Jahodový rosol se smetanovou pěnou.

Protlač do misky skrze žíněné sejtko tři žejdlíky pěkných lesních jahod, přidej k té šťávě půl libry tlučeného prosátého cukru, dva loty rozmočeného a na šest lžic zvařeného vyzího měchýře, a míchej tím tak dlouho, až to začíná houstnout, potom k tomu zlehka přimíchej z půl druhého žejdlíka husté smetany udělanou pěnu, vlej to do formy, mandlovým olejem vytřené, a postav to do studeného místa.

Na tentýž způsob upraví se také malinový rosol.

34. Ananasový rosol se smetanovou pěnou.

Oloupej a rozstrouhej dva ananasy, pak je protlač skrze žíněné sejtko; nech půl libry cukru se žejdlíkem vody zvařit, až se táhne (když ho totiž trochu mezi dva prsty vezmeš a tyto od sebe rozdělíš), přimíchej k němu tu ananasovou kasičku, dva loty se žejdlíkem vody na šest lžic zvařeného procezeného vyzího měchýře, a míchej tím, až to úplně vystydne a houstnout počíná, načež k tomu zvolna přimíchej ze dvou žejdlíků husté smetany udělanou pěnu, vlej to do mandlovým olejem vytřené formy a nech to ve chladném místě ztuhnout.

35. Meruňkový rosol se smetanovou pěnou.

Oloupej dvacet nebo čtyryadvacet meruněk a protlač je skrze sejtko na mísu. Roztluč asi deset pecek, jádra utluč v moždíři na kaši a nech je s půl librou cukru a žejdlíkem vody vařit, potom k tomu přidej dva loty rozmočeného vyzího měchýře, nebo tři loty želatýnu, a nech to do husta zvařit; pak to proceď do misky k meruňkám, a míchej tím tak dlouho, až to začíná houstnout, načež k tomu znenáhla přimíchej ze dvou žejdlíků husté smetany udělanou pěnu, vlej to do formy, mandlovým olejem vytřené, a nech to ve sklepě ztuhnout.

36. Citronový rosol se smetanovou pěnou.

Ostrouhej deset lotů cukru na kůře třech citronů, dej ho na kastrolek a nech ho trochu sežloutnout, potom k němu proceď z těch citronů šťávu, zamíchej a odstav to; nyní do toho přidej dva loty přes noc máčeného a se čtyřmi loty cukru na osm lžic zvařeného vyzího měchýře, nebo tři loty želatýnu, a míchej tím tak dlouho, až to vychladne; načež k tomu zlehka přimíchej ze třech žejdlíků husté smetany udělanou pěnu, vlej to do formy nebo na mísu a nech to ve studeném místě sednout.